Kurfiřtství

, územně správní celek spravovaný kurfiřtem.

Související hesla