Kuronsko

, historické území v západním Lotyšsku. V letech 1237 – 1561 ovládáno Řádem německých rytířů, 1561 vznik kuronského vévodství, 1596 – 1617 kuronské a zemgalské vévodství, lenní závislost na Litevském velkoknížectví, později na polsko-litevském státu. V roce 1617 přeměna na šlechtickou republiku. Od 1710 patřilo Kuronsko do sféry vlivu ruské říše, ke které bylo připojeno jako Kuronská gubernie 1795. Od 1918 součást Lotyšska.

Související hesla