Kutilky

, Sphecidae – čeleď hmyzu z řádu blanokřídlých. Dravé, samička pomocí žihadla vbodne do těla hostitele paralyzující látku, která způsobí jeho celkové ochrnutí. Kořist umístí do úkrytu, který si vyhledá nebo zhotoví a kam také snese vajíčko. Vyvíjející se larvy se živí ochrnutým hmyzem.

Ottův slovník naučný: Kutilky

Kutilky, Crabronidae, jest čeleď hmyzu blánokřídlého žahadlem opatřeného s tykadly většinou krátkými, nezlomenými nebo s násadcem málo prodlouženým, u samečka i samičky stejně dlouhým; očka jednoduchá většinou vyvinutá, oči složené zpravidla vejčité; přední šíje nedosahují po straně kořene křídel; přední křídla nesložitelná s 1 – 4 políčky kubitálními; stehna jsou hladká, holeně i chodidla trnitá; zadeček stopkatý, většinou se 7 zřetelnými kroužky; žahadlo nemá háčků zpětných. Nemají dělnic. Lítají i běhají velmi čile zvláště na slunci, živí se medem i pylem. Samičky hrabou obyčejně do země, zřídka i do dřeva chodby a do každé snášejí pavouky, larvy hmyzu, cvrčky, kobylky, brouky atd., které byly bodnutím do nervstva břišního ochromily, navrch pak snášejí po jednom vajíčku a pak chodbu uzavírají. Jindy nechávají chodby otevřené a přinášejí larvě denně čerstvou potravu. Z pravidla obmezuji se jen na určitý druh potravy. Druhy jejich jsou po celém povrchu zemském rozšířeny. U nás všady jest hojna kutilka písková, Ammophila sabulosa, s tykadly nitkovitými, hlavou širší než hruď, vpřed i vzad vyhloubenou, s chodidly holení mnohem delšími a druhým políčkem kubitálním 5úhlým; u samečků jest štít čelní stříbroleskle obrvený, u samičky černý. Jest černá, na 2. článku stopky prvního kroužku a často i na přední polovině druhého kroužku červená. Přední nohy a šupiny křídlové černé. Délka 18 – 20 mm. Opatřuje každé vajíčko jednou velkou housenkou. Kpk.

Související hesla