Kvalita terciární

, filosofie méně častý termín související s Lockovým dělením kvalit na primární a sekundární.
1. Locke v Eseji o lidském rozumu definuje terciární kvalitu jako kvalitu dispoziční, jako možnost měnit jiné objekty (Slunce je schopno roztavit vosk, kyselina rozpustit kov).
2. Od konce 19.století se často jako terciární kvality označují kvality ekonomické, estetické apod. aby se odlišila od možná souvislost s primárními nebo sekundárními kvalitami.