Kvantitativní teorie peněz

, teorie peněz; základem je rovnice: množství zboží (obchodní objem) × cenová hladina = množství peněz × rychlost oběhu peněz. Podle kvantitativní teorie peněz má změna množství obíhajících peněz za následek stejnosměrnou změnu cenové hladiny. Ve své nejdůslednější verzi dokonce předpokládá přímou úměrnost, přičemž vychází z předpokladu stálého objemu zboží (společenského produktu) a také dlouhodobě naměřené rychlosti oběhu peněz. Není však jednoznačně potvrzeno, zda na množství peněz (jakožto příčiny) přímo závisí obchodní objem a cenová hladina (jakožto následek), anebo zda ekonomická aktivita (jako příčina) určuje množství peněz a rychlost jejich oběhu.

Související hesla