Kvietismus

, nábožensko-etické učení hlásající pasívní poměr ke světu, podřízenost Boží vůli, mysticko-kontemplativní pohroužení. Rozšířen zejména v 17. stol. Vzhledem k tomu, že vede k potlačování osobní zodpovědnosti a odmítání jakékoli osobní iniciativy, byl v roce 1687 katolickou církví odmítnut.

Související hesla