Kyd Thomas

, anglický dramatik; předchůdce Shakespearův. Tvůrce první významné tragédie pomsty (Španělská tragédie aneb Jeronimo už zase třeští), ovlivněné senekovským pojetím dramatu (předvádění hrůzných situací, stoicismus). Údajně též autor nedochované předshakespearovské verze Hamleta, psané v témže duchu.

Ottův slovník naučný: Kyd Thomas

Kyd Thomas, dramatik angl. (* kol. 1558 v Londýně – † kol. 1594), byl synem soudního písaře, vzdělal se poměrně dokonale a byl asi učitelem. Počal překlady (Garnierova tragoedie Cornelia, 1593 v Londýně; nový otisk v Mnichově pořídil r. 1894 Gassner), až sám dosáhl veliké pověsti jako dramatik krvavou tragoedií msty a vraždy The Spanish Tragedy, or Hieronimo is mad again (proved. asi 1588, 1. vyd. kol. 1599; nový otisk u Dodsleye »Old plays«, V., 192 a v Hawkinsonově »Origin of the English dramæ, II. sv.), kusem sice látkově hrubým, ale přece velikolepě založeným, jenž měl asi vliv na Shakespearova Hamleta. Později napsaný First part of Jeronim (otištěn v díle Dodsleyově v III. sv.) tvoří předehru »Španělské tragoedie«. Z různých jiných her, jejichž autorství se Kydovi připisuje, pochází asi od něho drama Soliman and Perseda (první tisk r. 1599, nový otisk u Dodsleye-Hazlitta, V., 297). Hry Kydovy byly ve své době velice oblíbeny a hrány nesčíslněkrát nejen v Anglii, ale i v Německu a v Nízozemí; v lecčems je předchůdcem prvních dramat Shakespearových. Srv. Sarrazin, Th. Kyd und sein Kreis (1892); Dict. of Nat. Biogr. XXXI.; Ritzenfeld, Der Gebrauch des Pronomens, Artikels und Verbs bei Th. Kyd (1889, Kiel); Schick v »Herrigs Archiv«, 90.

Související hesla