Kymograf

1. přístroj pro záznam pohybové činnosti orgánů; 2. přístroj skládající se z kovových bubínků s pružnou membránou, z jejíhož pohybu, zaznamenávaného perem na otáčející se pruh papíru, lze vyčíslit údaje o výšce, délce a síle hlasu.