Kynismus

, starověká řecká filozofická škola, kterou založil Antisthenés, hlásající, že zdrojem štěstí je ctnost, kdežto vše, co se k ní nevztahuje a co záleží na člověku, mu má být lhostejné, zdůrazňoval návrat civilizací k co nejméně ovlivněnému, prostému způsobu života, pohoršlivě kritizoval tehdejší společenský řád a jeho zákony.

Ottův slovník naučný: Kynismus

Kynismus (řec.), přívrženství k filosofii kynikův; v mluvě konversační tolik jako nestoudnost, bezohlednost. V latinské transskripci slovo to píše a vyslovuje se cynismus.

Související hesla