Kyrgyzstán

, Kirgizie, Kyrgyzská republika, kyrgyzsky Kyrgyz respublikasy – stát ve střední Asii; 198 500 km2; 4,6 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 23 obyv./km2; hlavní město Biškek (589 000 obyvatel, 1997), úřední jazyk kyrgyzština; měnová jednotka 1 som (KGS) = 100 tyjinů. Administrativní členění: šest oblastí a území hlavního města. – Obyvatelstvo tvoří Kyrgyzové (56,5 %), Rusové (18,8 %) a Uzbekové (13,4 %). Náboženství muslimské (zejm. sunnité). Přirozený přírůstek obyvatel 1,4 % ročně (1997). Střední délka života mužů 64 let, žen 73 let (1997). Negramotnost 3 %. Urbanizace 39 % (1997). – Povrch převážně hornatý, s mnoha mezihorskými kotlinami. Většinu státu vyplňuje pohoří Ťan-šan (Pik Pobědy, 7 439 m n. m.), na západě zasahuje Pamír (7 134 m n. m.). Horské oblasti značně zaledněny. Řada jezer, největší Ysyk-Köl (6 236 km2). Hustá říční síť. Podnebí silně kontinentální s velkými sezónními i denními rozdíly teplot. Vegetační kryt různorodý podle výškových stupňů. – Málo rozvinutý průmyslově zemědělský stát. Hrubý domácí produkt 480 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel (41,7 %) pracuje 44 % v zemědělství, 24 % v průmyslu. Obdělává se 7 % území, louky a pastviny pokrývají 4 % plochy, lesy 4 %. Pěstuje se bavlna, zelenina, cukrová řepa, krmiva. Chov ovcí, koz, skotu, koní. Těžba antimonu, rtuti, uhlí, ropy. Průmysl hutnický, strojírenský (zemědělské zařízení, automobily, elektrotechnika), potravinářský, textilní. – V 8. – 12. stol. státy nomádských kmenů, od 10. stol. šíření islámu, 1219 mongolský vpád. Od 14. stol. částečná nezávislost kyrgyzských kmenů, formování národa Kyrgyzů v 16. až 18. stol. V roce 1865 oblast připojena k Rusku. 1918 – 20 občanská válka, 1920 nastolena sovětská moc, 1936 zřízena Kyrgyzská SSR. 1991 vyhlášena nezávislost Kyrgyzstánu. – Kyrgyzstán je republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je dvoukomorová Nejvyšší rada (Žogorku keneš), která se skládá ze Zákonodárného shromáždění (Uluk keneš, 60 členů, funkční období 5 let) a Shromáždění lidových poslanců (45 členů, funkční období 5 let). Poslední parlamentní volby se konaly v únoru a v březnu 2000. Prezident A. Akajev .

Tabulka: Kyrgyzstan- Predstavitele
PREZIDENT
od 1990 Askar Akajev
 
Související hesla