Kysela František

, český malíř, grafik, sklářský a textilní výtvarník a scénograf. Profesor, v letech 1924 – 26 a 1930 – 32 rektor UMPRUM školy v Praze. Člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Osmy a Skupiny výtvarných umělců. Výtvarně všestranná osobnost, vyšel ze secese, vyrovnal se s kubistickými podněty a dospěl k osobitému slohu navazujícímu na lidové umění. Zpočátku se zaměřil na grafickou tvorbu. Navrhoval dekorativně působivé plakáty (Zlatý věk, Všestudentská slavnost) a drobnou užitou grafiku. Patřil k průkopníkům moderní české knihy. Od 1909 vytvořil řadu konstruktivně jasných obálek a knižních úprav s klasicizujícími prvky (J. Laforgua Šibal Pierot, Památce mistra Jana Husa). Věnoval se též návrhům malby interiérů (kavárna Union, Městské divadlo v Hradci Králové). Významné místo zaujímá v jeho díle sklářské návrhářství, zejm. vitráže (růžicové okno na téma Stvoření světa v katedrále sv. Víta, Sochorova vila ve Dvoře Králové). Vynikal rovněž v textilním designu užitém i monumentálním (návrh devíti tapisérií na téma Umělecká řemesla). Jeho scénografická tvorba byla spjatá mimo jiné s návrhy pro inscenace Smetanových oper.

Související hesla