Kysibelka

, dříve užívané jméno minerální vody, dnešní Mattoniho kyselka.