Laban Rudolf von

, maďarský taneční teoretik a choreograf. Působil zejm. v Německu, od roku 1938 v Anglii. Vytvořil desítky choreografií na hudbu světových autorů. Zabýval se estetikou a filozofií tance, vztahem pohybu a prostoru, vztahem psychologie a pohybu i taneční notací; svými názory zásadně ovlivnil vývoj evropského tanečního umění v první pol. 20. století.

Související hesla