Laforgue Jules

, francouzský básník a prozaik. V básnické tvorbě se inspiroval každodenním životem i lidovou písní. Básně se vyznačují hlubokým pesimismem, ironií, velkou citlivostí a hořkým výsměchem a jsou výrazem marného hledání smyslu lidského života ve světě bolesti a smutku (např. Zázrak růží, Zima přichází). Autor Legendárních moralit, které oživily řadu zapomenutých epických příběhů. Česky vyšel Výbor z povídek, výbor z poezie Sólo luny, soubor próz, dramatických textů a poezie Kosmické klauniády.

Ottův slovník naučný: Laforgue Jules

Laforgue [-forg] Jules, básník francouzský (* 1860 – † 1887), předčasně zemřelý a znamenitý průkopník nových tónů v moderní poesii, vydal: Les Complaintes (1885); L'Imitation de Notre-Dame la Lune (1886); Le Concile féerique (1886); Moralités légendaires (prosou, 1887). V listech vyšly: Chroniques parisiennes (»Revue Indépendante«, 1887); Des Fleurs de bonne volonté (t., 1888); Vers inédits (t., 1888); Fragments inédits (»Entretiens politiques et littéraires«, 1891 – 92) a j. Laforgue odhalil na klavíru moderní poesie kombinace a tóny neznámé před ním. Byl duše v nejvyšším stupni sensitivní a s tím spojoval dar ironie živené z pramenů psychologicky neobyčejně čistých a hluboko položených. Veliká znalost filosofie i positivních věd byla mu základem pro stavby stilu tak kouzelného a intuitivního, že stal se dnes přirozeně miláčkem a vychovatelem celých generací. – Srv. znamenitou studii Camilla Mauclairca (1898) a Remy de Gourmonta Le livre des masques (1898).

Související hesla