Laguna

1. vodní plocha mezi útesy atolu; 2. pobřežní jezero oddělené písečným valem od moře; 3. zemní nádrž pro uskladnění kalu z odpadních vod.

Ottův slovník naučný: Laguna

Laguny (z lat. lacuna, louže). Lagunami zoveme zvláštní útvary nánosů, nejčastěji při ústí řek, jež povstávají příbojem vln mořských na souš nebo mírnými mořskými proudy podél pobřeží. Jsou tak jakýmsi přechodním tvarem se souše k moři. Od širého moře dělí laguny táhlé, písčité ostrovy, jež bývají z části vzdělány (lidi); u pevniny jsou bažinaté a močálovité a přecházejí ponenáhlu v souš. Kde se může řeka při ústí svém nerušeně rozvíjeti, povstávají mezi bažinami četné vyvýšeniny jako ostrovy, jež obklopeny jsou solnými loužemi. Dle toho, zůstávají-li tyto ostrůvky pod vodou i při odlivu čili nic, rozeznáváme laguny živé a laguny mrtvé (laguna viva, l. morta). Mezi ostrovy vedou do širého moře hluboké průplavy, jež pro plavbu jsou důležity a proto též pečlivě se udržují; vysoké kůly označují plavcům jejich směr, aby nezbloudili za přílivu a za noci nebo za mlhy. Někdy přeruší se vývoj lagun svodem řeky, jako se stalo při známých lagunách benátských, jež dávno by bývaly zanešeny bahnem Brenty a Piavy, kdyby nebyli Benátčané obrovským nákladem řeky tyto svedli umělými průplavy mimo l.; přes to jest pravdě podobno, že budou laguny ty jednou vyplněny a spojí se se souší. Dokladem toho jsou ústí řek při jižním pobřeží Baltického moře; řeky ústí se tam do lagun (limanů), jež uzavřeny jsou pevninským valem (kosa). Nejznámější laguny jsou kolem Benátek, při ústí Piavy a Brenty, Adiže a Pádu, v jižní Francii, na pobřeží languedockém, od ústí Rhôna až po Perpignan, kde laguny zovou se étangs. Laguny benátské táhnou se od Ravenny až k výtoku Piavy (as 150 km). Benátčané již v minulém století vystavěli z dalmatských kvádrů mramorových mohutný val k ochraně ostrovů do moře vysazených, ba samých Benátek. Val tento zřízen jest na místech, kde nebezpečí záplavy mořské nejvíce hrozilo, mezi Chioggiou a Malamoccem; jest zvýší 4 m n. m., má 23 m tlouštky a hráz 3,5 m širokou. Tato v pravdě obrovská stavba, jež od r. 1825 několikráte již byla opravována, má tento nápis význačný: Ausu romano, aere veneto (S odvahou římskou, penězi benátskými). Vch.

Související hesla