Laicizace

, zesvětšťování; odstraňování vlivu církve na veřejné záležitosti.