Land use

, využití ploch; způsob, kterým člověk využívá dílčí území v krajině. Mezi základní sledované kategorie land use patří orná půda, trvalé kultury, louky, pastviny (dohromady tvoří zemědělskou půdu), lesy, vodní plochy, zastavěné plochy a tzv. plochy ostatní.

Související hesla