Landshut

, město v jižním Německu ve spolkové zemi Bavorsko, na řece Isar; 59 100 obyvatel (1996). Strojírenský průmysl. Z roku 1150 připomínán dřevěný hrad k ochraně cest a plavby. V roce 1204 pod hradem založeno město. Řada měšťanských štítových domů, radnice upravena v 15. stol., přestavěna v letech 1860 – 61, kostel gotický ze 14. stol. Rodiště stavitele B. Rieda.

Ottův slovník naučný: Landshut

Landshut, hl. m. bav. vlád. okr. Dolních Bavor, samo městský okres tvořící, malebně rozložené v údolí ř. Isary; křižovatka bav. stát. drah; sídlo úřadů okres., polit., soudních. Má gymnasium, reálku, vychovatelnu, hospodářskou a obchodní školu (od r. 1800 měl Landshut universitu, jež však r. 1826 přeložena do Mnichova); tři katolické, jednu evangelickou faru, klášter františkánský a 2 kláštery ženské spojené s pensionáty; 20.553 obyv. (1895), z nich 1158 evang., 48 židů. Továrny tabákové, na stroje, slaměné klobouky, lepenku, výrobky lučební; pivovary. Obchod s polními plodinami i výrobky domácími. Starobylé 3 gotické kostely (z cihel), z nichž svatomartinský má věž 133 m vys., uvnitř pěkně obnoven. Nejstarší kaple z r. 1232. Celkem 11 kostelů. Velká obnovená radnice, královská residence, vystavěná v l. 1536 – 43 od vévody Ludvíka. U města pěkné sady, z nichž rozhled na nejbližší i vzdálenější okolí města, jemuž vévodí staré sídlo vévodů dolnobavorských, dobře zachovalý hrad Trousnice (Trausnitz), zal. r. 1230 synem vévody Otty, prvního Wittelsbacha, zakladatele Landshutu. Na Trousnici věznil Ludvík Bavorský Bedřicha Sličného Bavorského. Pp.

Související hesla