Langland William

, anglický básník; pravděpodobně chudý duchovní. Je pokládán za autora aliterované alegorické skladby The Vision Concerning Piers Plowman (Vidění o Petru Oráči; dochovány tři textové verze), satirického zpodobení pozdně středověké společnosti a zároveň vize prostého křesťanského života.

Související hesla