Lašťovka Jan Nepomuk

, český lidový loutkář. Původně vystupoval jako cirkusový artista, po roce 1860 se věnoval loutkářství. Usiloval o dramaturgicky pestřejší a aktuálnější repertoár, zdramatizoval několik her s husitskými náměty (Jan Žižka na hradě Rábi), ve výstupech „dědka a báby zlých časů“ s oblibou improvizoval na aktuální místní a dobová témata. Ve středních Čechách a v Polabí, kde působil, si získal pověst loutkáře-politika.

Související hesla