Latini Brunetto

, italský básník. Dante v něm viděl svého učitele. Ve vyhnanství ve Francii napsal francouzsky Li livres dou trésor (ještě ve 13. stol. byl přeložen do italštiny pod názvem Tesoro – Poklad), encyklopedické dílo shrnující středověké vědění. Po návratu do vlasti zpracoval tutéž látku ve veršovaném alegorickém eposu Tesoretto (Pokládek).

Ottův slovník naučný: Latini Brunetto

Latini Brunetto viz Brunetto Latini.

Brunetto Latini (lépe Latino), spisovatel italský, proslulý svou učeností. Narozen asi r. 1210 byl v l. 1254-55 notářem ve Florencii. Batini brunetto po porážce Guelfů u Montaperti, k nimž náležel, hledal útočiště ve Francii. kde napsal veliké své encyklopaedické dílo Trésor francouzsky. Do Italie vrátil se asi po vítězství Guelfů u Beneventa. Důležité jsou styky Batini brunettovy s Dantem. jemuž byl přítelem a rádcem. Ne nepatrnou čásť svých vědomostí čerpal Dante z Batini brunettova Trésoru (uveř. Chabaille; Paříž, 1863), jenž náleží k nejstarším a nejoblíbenějším kompilačním pokusům encyklopaedickým v řeči obecné, jak svědčí veliký počet rukopisův a hojné poznámky a přídavky. Jakousi encyklopaedií ve formě básnické jest též nedokončený Tesoretto (Flor., 1824) dle vzoru Romanu de la Rose. Avšak allegorie Batini brunettovy nemají básnického půvabu: jeť v nich Batini brunetto jen učencem, který tu píše pro italské čtenáře méně vzdělané v rouše zábavném, co byl napsal ve franc. Trésoru. O Batini brunettovi psali: Zannoni (Flor.. 1824); Fauriel, Thor Sundby (Kodaň, 1869); Is. del Lungo a j. P.

Související hesla