Laušman Bohumil

, český politik. 1935 – 39 poslanec Národního shromáždění, v letech 1938 – 39 byl generální tajemník Národní strany práce. Od roku 1939 pobýval v exilu, v letech 1940 – 45 byl členem Státní rady v Londýně. Po roce 1945 přední funkcionář sociálně demokratické strany; v letech 1947 – 48 její předseda. V letech 1945 – 47 ministr průmyslu, od února do června 1948 byl místopředsedou vlády, při únorovém převratu 1948 zaujal nerozhodný postoj, poté byl zbaven funkcí. V roce 1949 emigroval, v prosinci 1953 byl z Rakouska unesen agenty StB do ČSR a uvězněn. V roce 1957 byl odsouzen na 17 let vězení; zemřel v ruzyňské věznici za dosud nevyjasněných okolností.

Související hesla