Leibnizova reforma logiky

, návrhy na reformu logiky vytyčené v různých pracích G. W. Leibnize. Zejm. požadoval a) zavést univerzální znakový systém, obsahující znaky specifikující základní pojmy a jejich kombinace; tím jsou položeny základy k logice matematické (symbolické); b) vytvořit logický kalkul, umožňující kalkulovou formulaci výrazů znakového systému; c) zavést rozhodovací procesuru, umožňující rozhodnout o každém výroku, zda je či není pravdivý. Na základě uvedených požadavků by se podle Leibnize měl dát řešit (obdobně jako v matematice) každý filozofický problém výpočtem.

Související hesla