Lék

, léčivo technologicky upravené do vhodné lékové formy, připravené k výdeji a použití.

Související hesla