Lékařské komory

, nezávislé nepolitické samosprávné stavovské organizace (viz též komora) sledující odbornost lékařů, postavení lékařské profese a hájící zájmy svých členů (Česká stomatologická komora, Česká farmaceutická komora, Česká lékařská komora). V minulosti to byly veřejnoprávní organizace lékařů, v evropských zemích působily od 2. pol. 19. stol., v českých zemích působily v letech 1893 – 1950. Znovu byly založeny v roce 1991.

Související hesla