Léková forma

, způsoby farmaceutické úpravy léčiva pro jeho léčebné použití. Musí být přizpůsobeny požadované cestě přívodu léčiva do organismu, fyzikálním vlastnostem léčiva a pomocných látek použitých pro přípravu léčivého přípravku. Farmakologicky indiferentní základ lékové formy se označuje jako vehikulum. Některé lékové formy jsou upraveny tak, aby uvolňování léčiva bylo zpomaleno (retardace). Podle způsobu podávání léčiva se rozlišuje léková forma systémová (cílem je vpravení léčiva do organismu) a místní (topická). Systémová léková forma může být podána prostřednicvím zažívací trubice (enterální) nebo mimo ni (parenterální). Nejobvyklejší enterální cesta podání je ústy (perorálně). Jako lékové formy perorální se používají tablety, potahované tablety (dražé), prášky (sypká forma), kapsle, roztoky (pravé, nepravé – suspenze, emulze). Do konečníku se vpravují čípky nebo klyzmata (podání per rectum). Parenterální lékové formy jsou např. injekce, infuze, náplasti se vstřebatelnou účinnou látkou, inhalované prášky, plyny a aerosoly. K místnímu podání se používají zásypy, roztoky, masti, pasty, krémy, pěny, náplasti.

Související hesla