Lemaire des Belges Jean

, belgicko-francouzský básník, kronikář, prozaik, historiograf. Je autorem poetických a alegorických děl, olivněných poezií Velkých rétorů a v mnohém předjímajících literární tendence renesance. Nejznámější z jeho děl je románová epopej odvozující původ francouzských králů od Tróje Les Illustrations de Gaule et singularités de Troie (Slavné stránky Galie a zvláštnosti Tróje).

Ottův slovník naučný: Lemaire des Belges Jean

Le Maire [-mér] de Belges Jean, historiograf a básník belg. (* kol. 1473 v Bavayi – † kol. 1525), synovec slavného kronikáře Molineta, stál mluvou na přechodu k době nové píše již polo latinsky, polo francouzsky; v poesii byl předchůdcem Ronsardovým. R. 1498 vstoupil do služeb vévody Petra II. Bourbonského, po jeho smrti (1503) sloužil vladařce nízozemské Marketě Rakouské a stal se jejím historiografem a bibliotékářem. R. 1512 přišel do Francie, kde ho král užíval ve službách diplomatických ve zvláštních posláních do Italie; po smrti Ludvíka XII. upadl však Le M. v krušnou bídu. Napsal román: Illustration des Gaules et singularitez de Troie (1509 – 13, 3 sv.), jehož užil Ronsard pro svou »Franciadų. Jeho Oeuvres de Jean Le M. vydal Stecher (Levno, 1882 – 92, 4 sv.). Srv. Ph. Becker, Jean Le M., der erste humanistische Dichter Frankreichs (Štrasb., 1893).