Lenčo Ján

, slovenský prozaik. Psal krátké žánrové útvary s kritickým pohledem na současného člověka (Cesta na morské dno), společenskokritické romány (Didaktická kronika rodu Hohenzollerovcov) a velká epická díla s antickou a mytologickou tematikou (Egypťanka Nitokris, Zlaté rúno, Kleopatrin milenec, Žena medzi kráľmi), v nichž odhaluje princip moci v mezilidských vztazích. Humoristický a satirický pohled uplatnil v prózách založených na osobní zkušenosti z činnosti pedagogické (Rozpamätávanie) a kulturně osvětové (Roky v kine Úsmev).