Leninismus

, soubor filozofických, ekonomických a politických tezí V. I. Lenina; revidovaný marxismus. Lenin dokazoval (Stát a revoluce), že revoluce povede k přímé (nereprezentativní) vládě dělníků a rolníků, načež stát se svým donucovacím aparátem „odumře“ (vznik beztřídní společnosti ). Vzhledem k tomu, že revoluce musí být řízena předvojem proletariátu, čili komunistickou politickou stranou (tj. disciplinovanou organizací profesionálních revolucionářů, vybavených „vědeckým světovým názorem“), Leninova teorie přímé vlády se záhy v praxi změnila v totalitní vládu jedné politické strany nad celou společností. Dalším zužováním zdroje moci vznikl z leninismu stalinismus.

Související hesla