Leopold III.

, belgický král v letech 1934 – 44 a 1950 – 51 z rodu Sachsen-Coburg-Gotha; manžel švédské princezny Astrid († 1935), syn Alberta I. V roce 1936 se zasadil o zrušení francouzsko-belgické smlouvy a o návrat k politické neutralitě, v roce 1940 jako vrchní velitel belgické branné moci kapituloval před německou armádou (vláda odešla do exilu a trvala na boji), do roku 1944 byl internován na svém hradě, odmítl však jakoukoliv kolaboraci s Němci, od roku 1944 byl jako německý válečný zajatec v Německu a Rakousku. Po roce 1945 žil v exilu (parlament mu pro postoj za okupace zakázal vstup do vlasti); v roce 1951 abdikoval a svá práva přenesl na syna Baudoiuna (I.).

Související hesla