Lesní roh

, hudební nástroj dechový (žesťový) nátrubkový; znějící tónový rozsah H1 – f2, ladění F, notuje se v basovém klíči o kvartu níž a v houslovém klíči o kvintu výš. Vyvinul se z loveckého rohu.

Ottův slovník naučný: Lesní roh

Lesní roh (něm. Waldhorn, ital. corno di caccia, franc. cor de chasse), hudební nástroj žesťový, zvaný ve vědecké terminologii rohem přirozeným, který má pouze přirozenou stupnici svrchních tónův a liší se od rohu ventilového tím, že nemůže jako tento vyplňovati mezery mezi tóny přirozenými s egální čistotou a intensitou. V češtině zhusta označuje se názvem l. r. obojí druh, ovšem nesprávně, poněvadž rozšiřuje se tím pojem speciální na generální.

Související hesla