Leták

, neperiodická, graficky nápaditě vytvořená tiskovina informativního, agitačního nebo propagačního charakteru, menšího formátu; obvykle jeden list. Použití letáku se datuje od vzniku knihtisku (15. stol.); leták se stal předchůdcem denního tisku.

Ottův slovník naučný: Leták

Leták, v myslivecké mluvě křídlo lovné zvěře pernaté. črn. L., drobný tiskopis k hromadnému rozšíření. Letáky tiskly se záhy po vynalezení knihtisku; první zachovaný leták jest z r. 1493 (v lipské universitni knihovně). Bývaly to stručné zprávy o zvláštních událostech nebo se, často i veršem, honosivým nebo posměšným způsobem týkaly nějaké osoby atd., jsouce často opatřeny též obrázky mědirytovými nebo dřevoryty. V příčině té lze považovati je za počátky časopisů a mají značnou důležitost zvláště pro XVI. a XVII. stol. Bohaté sbírky letáků mají Britské museum, národní knihovna v Paříži a královská knihovna berlínská.

Související hesla