Leviatan


1. mytický mořský netvor představovaný obrovským drakem, hadem nebo krokodýlem; věc ohromných rozměrů;
2. stroj k praní surové čili potní vlny.

Ottův slovník naučný: Leviatan

Leviathan (hebr. Livjátán), v Písmě sv. Starého zákona (Žalm 104, 26) hadovitá obluda, drak, i jako symbol Egypta. V knize Job (40, 25) krokodil, kdežto tamže (kap. 4) míněn jest velký drak nebeský (souhvězdí), jenž dle víry Orientu pojídaje slunce působí jeho zatmění. Leviathan v průmyslu, prací stroj, kterým vlna, po ostříhání ovcí, zbaviti se má potu, mastnoty a j. nečistot.

Související hesla