Levinas Emmanuel

, francouzský filozof židovského původu, znalec judaismu; narodil se v Litvě. Pod dojmem tragédií 20. stol. vznikala i jeho filozofie a k ní paralelní úvahy o náboženství (čím může být Židům náboženství po Osvětimi). Vedle židovské tradice je východiskem jeho filozofie kritický vztah k E. Husserlovi a k M. Heideggerovi (De l’existence à l’existant – Od existence k existujícímu) a zejm. odmítnutí západního pojetí ontologie jako „první filozofie“, která chápe bytí jako „totalitu“ (Totalité et l’infini – Totalita a nekonečno). Proti ontologii staví eschatologii míru a spravedlnosti, tedy primárně etickou zkušenost. Metafyzika má přednost před ontologií; metafyzika je vztah k nekonečně jinému, tedy je to vztah touhy, která nemůže být naplněna. Klíčem k fenoménu radikální transcendence a vztahu k nekonečnu je fenomén tváře druhého člověka, který se mi dává, a přece se vymyká mé moci. Levinasova filozofie podává rovněž originální interpretaci času a dějinnosti a řeči jako dialogu. Chce být výzvou k nelhostejnosti a k odpovědnosti za osud druhých.

Související hesla