Levitan Isaak Iljič

, litevský malíř židovského původu; jeden z nejvýznamnějších krajinářů ruského malířství 19. stol. Maloval v plenéru bez stafáže, jeho zralá tvorba se vyznačuje elegičností, barevností a jemnou tonalitou (Zlatý podzim, Březen, Věčný klid, Večer na Volze, Velká cesta). Přátelil se s A. P. Čechovem a vzájemně se umělecky doplňovali. Výrazně ovlivnil mladší generaci ruských a polských krajinářů.

Související hesla