Liberálně demokratická strana

, LDS – česká politická strana, zaregistrovaná 31. 1. 1990 jako jedna z prvních „polistopadových“ politických stran, zprvu pod názvem Československá demokratická iniciativa, 21. 6. 1990 jako LDS. Předsedou strany byl v letech 1990 – 92 E. Mandler (* 1932), v roce 1992 V. Hradská (* 1944), která stranu se souhlasem části členů rozpustila a sloučila s Občanskou demokratickou aliancí. Zbývající členové v čele s E. Mandlerem sloučení odmítli a pokračovali v činnosti LDS.

Související hesla