Liberálně sociální unie

, LSU – české politické hnutí, zaregistrované 6. 12. 1991; bylo složeno z Československé strany socialistické, Zemědělské strany, Strany zelených, Hnutí zemědělců a nezávislých osobností. V letech 1993 – 94 se většina stran opět oddělila a LSU, reprezentovaná již jen Zemědělskou stranou, se přeměnila na politickou stranu středu s individuálním členstvím.

Související hesla