Lichtenstein Roy

, americký malíř a grafik; jeden z hlavních představitelů pop-artu (vedle R. Rauchenberga, J. Johnse a A. Warhola). Vycházel z estetiky comicsů, od nichž přejímal mimo výtvarné formy i mluvené slovo. Vnesl do malby rastr, který při monumentalizaci comicsových námětů odkrývá jejich banalitu. Zabýval se reminiscencemi známých uměleckých děl, které přepracovával svým způsobem

Související hesla