Lícování

, technické označení pro přesnost obrábění a pro vztah na sobě závislých rozměrů součástí, které jsou v sobě uloženy nebo spolu spojeny. Předpokladem správného vztahu mezi součástmi je předepsání mezních rozměrů, mezi nimiž musí ležet skutečný rozměr součásti, tj. rozměr naměřený na hotové součásti. Pro zlepšení názornosti se meze zobrazují graficky; plocha jimi vymezená a po stranách ohraničená úsečkami v libovolné vzdálenosti se nazývá toleranční pole. U sdružených ploch se rozeznávají tři základní druhy uložení: a) hybné (s vůlí), které dovoluje vzájemný otáčivý nebo posuvný pohyb součástí (toleranční pole díry je celé nad tolerančním polem hřídele); b) lisované (s přesahem), které zaručuje při působení předpokládaných sil nebo momentů nehybnost spojení (toleranční pole díry je celé pod tolerančním polem hřídele). Viz též lisování; c) přechodné, u něhož se může vyskytnout jak vůle, tak přesah (toleranční pole díry a hřídele se částečně překrývají). Viz též Česká soustava norem.

Související hesla