Lidová hudba

, projev lidových venkovských a městských vrstev, vytvářející v rámci určité kultury relativně samostatnou hudebně stylovou oblast vesměs v protikladu k umělé hudbě. Lidová hudba je anonymní a uchovává se ústním podáním. Tvorba a interpretace lidové hudby často splývají. Výzkumem lidové hudby se zabývá folkloristika.

Související hesla