Lidové noviny

1. deník založený v roce 1893 A. Stránským v Brně. Zabývaly se zahraniční politikou a kulturou, zejm. literaturou. Jako první uveřejňovaly politickou karikaturu. Publikovali zde např. K. a J. Čapkové, E. Bass, K. Poláček, R. Těsnohlídek, J. Mahen aj., příspívali i T. G. Masaryk a E. Beneš. V roce 1939 byly prohlášeny za jeden z deníků Národního souručenství, v letech 1945 – 48 byly vydávány pod názvem Svobodné noviny (šéfredaktorem byl F. Peroutka) tzv. Sdružením kulturních organizací. V letech 1948 – 52 byly vydávány pod názvem Lidové noviny (šéfredaktor J. Drda) Svazem čs. spisovatelů; 2. v letech 1987 – 89 samizdatový periodický tisk; publikovali zde V. Havel, J. Dienstbier, P. Pithart, J. Hanák, V. Mlynář, R. Klímová, J. Ruml, J. Petránek aj. První svobodné číslo vyšlo v prosinci 1989; 3. nakladatelství a vydavatelství založené v roce 1990 v Praze.

Související hesla