Lidovláda

viz demokracie

Ottův slovník naučný: Lidovláda

Lidovláda viz Démokracie.