Lignit

, hornický termín pro slabě prouhelněné hnědé uhlí. Je měkký, málo vrstevnatý se zachovalými zbytky dřeva. Hořlavina má 67,5 % uhlíku a vysoký obsah síry (3,4 %). Lignit má vysoký obsah vody (49 %), jeho výhřevnost je 12,6 MJ•kg–1. Používá se jako méně hodnotné palivo téměř výhradně pro průmyslovou spotřebu. V anglické terminologii je název někdy užíván pro hnědé uhlí bez rozdílu prouhelnění.

Související hesla