Ligurové

, původní obyvatelé žijící na severozápadě starověké Itálie (kraj Liguria) se střediskem v Genui (dnešní Janov). Byli převážně pastevci a zpracovatelé vlny.

Související hesla