Limba

, borovice limba Pinus cembra, vysokohorská borovice s hustou korunou a vejčitými šiškami.

Související hesla