Limerick

, irsky Luimneach – přístavní město v jihozápadním Irsku u ústí řeky Shannon do Atlantského oceánu, správní středisko stejnojmenného hrabství; 79 100 obyvatel (1996). Středisko zemědělské oblasti; průmysl potravinářský, strojírenský, oděvní. Námořní přístav; západně od Limericku leží mezinárodní letiště Shannon. Muzeum, galerie; katedrála (12. stol.).

Ottův slovník naučný: Limerick

Limerick: [Limerick], hl. město hrabství t. jm. a přistav v irské provincii Munster, 174 km zsz. od Dublinu, na ř. Shanonu, na křižovatce drah, má 37.155 ob., značný průmysl přádelnický, hl. plátennický, rybářství, loďařství, čilý obchod. Přístav náleží k největším v Irsku (na 4. místě); dováží se hl. z Anglie uhlí, koloniální zboží, rozmanité zboží rukodílné, vyváží se máslo, obilí, hovězí dobytek, solené maso vepřové, kůže atd. Limerick jest sídlem katol. a protest. biskupa, má kathedrálu P. Marie, četné veřejné budovy, nemocnici a j. – Limerick vznikl z dánské osady, založené na pobřeží irském, v IX. stol., k Anglii připojen za Jindřicha II.

Související hesla