Línání

, vypadávání staré srsti spojené s její výměnou; může být provázeno změnou barvy srsti (např. liška polární, hranostaj). V klimatických podmínkách mírného pásma probíhá dvakrát do roka.

Ottův slovník naučný: Línání

Línání jest vypadávání srsti u zvířat srstnatých, opakující se v určitém ročním období. Línáním uzpůsobuje příroda zvířata rozdílům tepelným mezi zimou a létem tak, že oproti zimě jsou zvířata chráněna srstí hustší a teplejší, kdežto v létě mají srsť jemnější. Vyzařování zvířecího tepla jest takto do jakési rovnováhy uvedeno. Že příroda uzpůsobuje zvířata klimatickým poměrům vůbec, pozorujeme na rozdílu srstí zvířat žijících v krajinách studených neb teplých. Na př. mají koně islandští a norští srsť hustou, huňatou, kdežto koně arabští srsť velmi jemnou. Línání děje se do roka dvakráte, na zimu a na jaře. Hlavní línání nastává na jaře, nepatrnějším jest na podzim. Ku vytvoření nové srsti potřebují zvířata mnoho látek, pročež nutno po dobu línání naše zvířata domácí zvláště vydatně krmiti. Srsť nevyměňuje se však tak stejnoměrně, jelikož chlupy nové nenarůstají tak rychle, jako vypadávají staré. Tím stává se, že není vždy upravena rovnováha mezi vyzařováním tepla a teplotou vnější, že zvířata nejsou v čas uzpůsobena změně počasí. Musíme je tudíž chrániti rychlého ochlazení, které by způsobovalo porušování pravidelného koloběhu krve; ochlazováním častějším stává se však tělo méně úporným tak, že pak snáze podléhá i ostatním vlivům škodlivým a snadno onemocní. Kr.

Související hesla