Lippi Fillippino

, italský malíř rané renesance; syn Fra Filippa Lippi, žák S. Botticelliho. Je autorem lyrických obrazů a fresek, v raném díle byl ovlivněn Masacciem (fresky v kapli Strozziů v Sta Maria Novella ve Florencii). Soustředil se na vyobrazení jednotlivostí (pohybu, architektury), což vede k roztříštění obrazové kompozice. Dílo: Vidění sv. Bernarda, Triumf sv. Tomáše Akvinského, freska v Sta Maria sopra Minerva, Řím, Klanění Tří králů.

Ottův slovník naučný: Lippi Fillippino

Lippi: Lippi Filippino, malíř ital., syn předešlého a jeptišky Lucrezie Buti (*asi 1457 neb 1458 v Pratě – †1505 ve Florencii). Byl žákem Fra Diamantovým, vzdělal se však také podle děl svého otce a také u Sandra Boticelliho se učil. Hlavní jeho díla, která znamenají rozhodný pokrok vzhledem k jeho předchůdcům, jsou: fresky v kostele Sta Maria del Carmine ve Florencii, jež dokončil po Masacciovi (Pavel u zajatého Petra, Probuzení syna královského, Osvobození Petrovo, Petr a Pavel před prokonsulem, Ukřižování Petrovo); fresky ze života sv. Tomáše Aquinského v kapli Sta Maria sopra Minerva v Římě (z let 1488 – 93) a fresky ze života apoštolů Jana a Filippa v Sta Maria Novella ve Florencii, z r. 1502. Z jeho obrazů vytknouti sluší: Vidění sv. Bernarda (1480, v kostele la Badia ve Florencii); Madonna na trůně a kolem ní svatí (1485, Uffizie ve Florencii); Sv. Tři králové (1496, t.); Sv. František (nár. galerie v Lond.); Kristus na kříži mezi Pannou Marii a sv. Františkem (museum berl.); Sv. Jáchym a sv. Anna (galerie v Kodani) a Zasnoubení sv. Kateřiny (Bologna, San Domenico) a j. v. Díla Lippiho vyznačuje věrné podání přírody, dramatické zpracování a vhodná charakteristika, zároveň však také náklonnost k bizarrnosti; vkusu tehdejší doby podřizoval se tím, že vyplňoval své obrazy starobylou přímětí. Znamenitě dovedl se přizpůsobiti mistrům, jichž obrazy, zvláště fresky, bylo mu dodělávati. Jeho syn Roberto také byl malířem.

Související hesla