Lišejníky

, Lichenes stélkaté rostliny složené z heterotrofní houby (mykobiont) a autotrofní sinice či řasy (fotobiont), které žijí v symbióze. Morfologicky jsou jednotnými organismy se stélkou z houbových vláken (hyf), mezi nimiž jsou buňky sinic nebo řas; množí se např. pomocí soredií. Rostou velmi pomalu, na nejrůznějších podkladech, od polárních krajů po tropy; jsou indikátory znečištění ovzduší. Nejznámější druhy: misnička jedlá (Lecanora esculenta), mana biblická; dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina synonymum Cladina rangiferina) je potravou sobů; v ČR rostou např. krásnice zední (Caloplaca saxicola), lišejník zeměpisný (Rhizocarpon geographicum), misnička hnědavá (Lecanora subfusca), provazovka buková (Usnea faginea), pukléřka islandská (Cetraria islandica), terčovka lesklá (Parmelia glabratula).

Související hesla