Litosféra

, svrchní pevná vrstva Země, která zahrnuje zemskou kůru a svrchní část zemského pláště až po horní hranici astenosféry. Mocnost litosféry je pod kontinenty 100 – 150 km a pod oceány několik desítek km až 70 km. Úzké tektonicky aktivní pásy rozdělují litosféru do několika desek, jejichž posun vyvolává zemětřesení a sopečnou činnost. Viz též tektonika.

Související hesla